Bogføring / regnskabsføring samt administrative
opgaver for små og mellemstore virksomheder.
Opgaver for små og mellemstore virksomheder.
Bogføring / regnskabsføring samt administrative

Kontakt os i dag på
40 55 90 04
BOGHOLDERI
Vi forestår den løbende
bogføring af ind- og udbe-
talinger på giro- og bank-
konti og afstemmer
efterfølgende bankkonto-
udtog til økonomisystemets
bankkonti.
Læs mere om bogholderi »
LØN ADMINISTRATION
Vi laver løn for timelønnede
og funktionæransatte medar-
bejdere, efter aftale med
kunden.
Vi foretager lønindberetning i
f.eks. DataLøn, Danløn samt
ProLøn.
Læs mere om løn administration »
RYKKER SERVICE
Vi følger op på debitorer og
rykker, efter aftale, for
forfaldne betalinger. Vi udar-
bejder rykker-procedure i
samarbejde med kunden og
anvender proceduren efter
gældende retningslinier.
Læs om rykker service »
Hvem er Facit Erhvers-service?
Mere om Facit Erhvervs-service »
Vi har mindre erhvervs-
drivende som målgruppe.
Vi løser hver dag økonomi-
opgaver for virksomheder ...

Mere om Facit Erhvervs-service »
Vi er medlem af:
Vi er medlem af brancheorganisationen Cereda - læs mere her
Referencer
Det er rart at vi kan koncentrere os om, at polstre møbler, til glæde for vore kunder, og vide at der er styr på bogholderiet og andet administrativt arbejde.”.....
 
"Facit Erhvervs-service varetager de administrative opgaver, er en god sparringspartner og løser opgaven professionelt ..."
 
Kontakt os
Du er altid velkommen
til at kontakte Facit
Erhvervs-service på
telefon 40 55 90 04
Du kan også skrive til os her »
Du kan også skrive til os her »
Facit Erhvervs-Service ApS - Jordbærvangen 85 - 2765 Smørum - Danmark - 40 55 90 04 - info@facit-erhverv.dk